Nieuws

Week van de handhaving

de Mooimakers

Stad Geel neemt deel aan de week van de handhaving van 18 tot 24 september. De handhavingsweek is een initiatief van de Mooimakers, die zijn samengesteld uit OVAM, Fost Plus en de VVSG.

Zwerfvuil en sluikstorten kosten de stad handenvol geld. Ook de milieu-impact is niet gering. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt, is bovendien verloren voor recyclage. Zwerfvuil is heel storend en draagt bij aan het onveiligheidsgevoel. Tijdens de week van de handhaving gaan de gemeenschapswachten en de politie verhoogde aandacht schenken aan zwerfvuil en sluikstorten. Dat doen ze door overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren), overtreders te beboeten en positieve acties van burgers te waarderen. Afval kan niet zomaar achtergelaten worden en dat willen de handhavers duidelijk maken door na te gaan wie het zwerfvuil heeft achtergelaten en het afval zichtbaar op te ruimen.

Datum van het bericht: dinsdag 12 september 2017